Annuleren door boeker
Wilt u een deel van uw boeking annuleren dan rekenen wij hiervoor minimaal € 49,50 aan administratiekosten.
Soms kunt u de kosten van een (deel)annulering verhalen op uw annuleringsverzekering als u die heeft afgesloten.
Vraagt u uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.
Het is niet mogelijk om uw boeking aan anderen te overdragen.
 

Onderstaand onze Voorwaarden betreffende Annulering:

Artikel 9: Annulering
9.1. Bij annulering betaalt de boeker een vergoeding aan Freecamp.nl. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen
  prijs;
- bij annulering binnen drie tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de
  overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;
9.2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten van € 49,50 euro, indien de plaats door een derde op voordracht van de boeker en met schriftelijke instemming van Freecamp.nl (in de plaatsstelling), wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
9.3 Bij annulering van een vast arrangement met vaste en/of verplichte toeslagen vallen deze toeslagen zoals stroom, milieuheffingen, locale heffingen, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, etc. onder de reissom en zijn zodoende over deze kosten ook annuleringskosten verschuldigd. 

 

Artikel 11: Voortijdig vertrek of latere aankomst van de boeker
11.1. Indien de boeker voortijdig vertrekt is zij de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd inclusief de toeslagen zoals: stroom, milieuheffingen, locale heffingen, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, etc.
11.2. Indien de boeker voortijdig vertrekt kan zij niet meer terugkeren, anders dan opnieuw te boeken en de reissom te voldoen.
11.3. Indien de boeker later aankomt, dan is zij de volledige reissom verschuldigd. Van verschuiving van de verblijfsperiode kan geen sprake zijn, anders dan opnieuw boeken en de reissom van de nieuwe boeking te voldoen.
11.4 Het is de boeker niet toegestaan een accommodatie meer dan 24 uur leeg achter te laten zonder toestemming van Freecamp.nl.
11.5 Bij het leeg achterlaten van een accommodatie zijn alle kosten en toeslagen, alsof bezet, gewoon verschuldigd.