Gevonden voorwerpen
Indien wij voorwerpen vinden dan worden ze drie maanden bewaard.

U kunt per mail (info@freecamp.nl) opgeven wat u kwijt bent geraakt, waar en wanneer dit is geweest.
Wij kijken vervolgens of e.e.a. is gevonden.
U krijgt hierop een mail van ons (dit kan 6 weken duren). Het voorwerp zal met interne post mee naar Nederland worden genomen en u kunt e.e.a. ophalen op het hoofdkantoor. Adresgegevens worden zodra e.e.a. is gevonden gelijk meegemaild.
Naar u opsturen kan ook, echter dit is echter vrij kostbaar. Wij zullen hiervoor –indien opsturen gewenst is- dan ook een bedrag in rekening brengen voor het opsturen/administratiekosten etc. Hierover wordt u dan ook gelijk geinformeerd. Na ontvangst van het door u betaalde bedrag voor verzend- en administratiekosten zullen wij e.e.a. aan u terugsturen.

Van verloren identiteitsbewijzen kunt u in principe bij elk politiebureau melding doen. In verband met wijzigingen in wet- en regelgeving kan het echter zo zijn dat u het verlies van uw Nederlandse identiteitspapieren of rijbewijs niet bij de politie, maar bij uw gemeente moet melden. Kijk op de website van uw gemeente of dat in uw gemeente het geval is.
Zoekgeraakte en gestolen identiteitsdocumenten worden landelijk geregistreerd en kunnen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.